OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA WYKONYWANIE USŁUGI ODCZYTÓW WODOMIERZY

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach ul. Czecha 1, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie wykonanie usługi w zakresie odczytów wodomierzy na terenie gminy Krapkowice oraz wystawianie faktur i zgłaszanie stanów technicznych urządzeń. Pisemne oferty należy składać na adres WiK Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 9, Krapkowice 47-300 lub złożyć osobiście do dnia 24 listopada 2017r.  Dodatkowe informacje w sprawie oferty można uzyskać pod nr. tel. 77 474 91 94 do 96.

Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach

Informuje, iż w związku z zaplanowanym remontem przy ul. Czecha 1, dział Sprzedaży i Kasa zostają od dnia 16.08.2016 r. przeniesione na ul. Sienkiewicza 9 w Krapkowicach.

Telefon kontaktowy 77 474 91 94, 77 474 91 95.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.


Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach w swojej podstawowej działalności zajmuje się dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

Woda pozyskiwana jest z ujęć głębinowych i po uzdatnieniu (usunięciu żelaza i manganu) dostarczana do odbiorców. Dostarczana woda jest znakomitej jakości, ma wysokie walory spożywcze i spełnia wszelkie wymogi stawiane wodzie do picia.

Spółka zajmuje się także odprowadzaniem ścieków z terenów uzbrojonych w kanalizację sanitarną. Ścieki dostarczane są na oczyszczalnię ścieków Biokrap Spółka z o.o., która zajmuje się ich oczyszczaniem.

W ramach usług pomocniczych Spółka zajmuje się robotami instalacyjnymi w zakresie budowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz świadczy usługi sprzętem specjalistycznym.

Po zrealizowaniu projektu pn.:Wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę klientów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach dofinansowanego w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Spółka zaprasza do korzystania z usługi Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Proszę kliknąć tutaj
aby przejść na stronę IBOK.